Specjalistyczny trening interpersonalny dla studentów kierunków psychologia i pedagogika

Zapraszamy studentów psychologii i pedagogiki do udziału w intensywnym i praktycznym treningu interpersonalnym, który ma na celu rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji oraz rozwiązywania konfliktów w kontekście ich przyszłej pracy zawodowej.

Cele Treningu:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat istoty relacji interpersonalnych w pracy psychologicznej i pedagogicznej.
 2. Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, w tym empatii, aktywnego słuchania i asertywności.
 3. Zwiększenie świadomości własnych zachowań i reakcji w relacjach interpersonalnych.
 4. Nabycie technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami w pracy z innymi ludźmi.
 5. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez symulacje i interaktywne ćwiczenia.

Co to jest Trening Interpersonalny?

Trening interpersonalny to forma szkolenia skoncentrowana na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych uczestników. Koncentruje się on na poprawie zdolności komunikacyjnych, budowaniu i utrzymywaniu relacji oraz rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich. Trening ten ma na celu wsparcie uczestników w lepszym zrozumieniu siebie oraz innych osób, co przyczynia się do poprawy efektywności w relacjach osobistych i zawodowych.

Elementy Treningu Interpersonalnego:

 1. Komunikacja: Trening interpersonalny skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, takich jak jasne wyrażanie myśli i uczuć, aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz interpretacja niewerbalnych sygnałów komunikacyjnych.
 2. Budowanie Relacji: Istotnym elementem treningu jest nauka sposobów budowania i utrzymywania zdrowych relacji z innymi osobami. Uczestnicy zdobywają umiejętności budowania zaufania, empatii oraz wspierania innych.
 3. Rozwiązywanie Konfliktów: Trening interpersonalny obejmuje również naukę skutecznego rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy poznają różne techniki negocjacyjne, sposoby radzenia sobie z konfliktami oraz budowania porozumienia.
 4. Asertywność: Trening ten wspiera rozwój asertywności, czyli umiejętności wyrażania swoich potrzeb, opinii i granic w sposób zdecydowany, ale jednocześnie szanujący innych.
 5. Refleksja i Rozwój Osobisty: Podczas treningu interpersonalnego uczestnicy mają okazję do refleksji nad własnymi zachowaniami, przekonaniami i reakcjami w relacjach międzyludzkich. Wspierane jest także dążenie do osobistego rozwoju i doskonalenia się w obszarze komunikacji i interakcji społecznych.

Korzyści z Udziału w Treningu Interpersonalnym:

 • Poprawa zdolności komunikacyjnych i budowania relacji.
 • Zwiększenie samoświadomości i umiejętności zarządzania emocjami.
 • Skuteczniejsze radzenie sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami interpersonalnymi.
 • Wzmocnienie asertywności i pewności siebie.
 • Zwiększenie efektywności w relacjach zawodowych i osobistych.

Struktura Treningu:

 • Część Teoretyczna: Wykłady, prezentacje i dyskusje na temat podstawowych koncepcji związanych z relacjami interpersonalnymi, komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów.
 • Część Praktyczna: Ćwiczenia grupowe, symulacje oraz indywidualne refleksje nad własnymi doświadczeniami.
 • Sesje Feedbacku: Możliwość otrzymania konstruktywnej opinii od trenerów oraz współuczestników w celu ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności.

Termin i Miejsce: Data: 13 – 14. 04.2024r. Czas: 10.00 – 18.00 Miejsce: Gliwice, Rybnik.

Opłata za Udział: Cena za udział w treningu wynosi 1200 zł . W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Trenerzy: Nasi instruktorzy to doświadczeni specjaliści na co dzień zajmujący się ochroną zdrowia psychicznego osób dorosłych, dzieci i młodzieży w wielu uznanych placówkach na terenie Śląska.

mgr Anna Sobota – Krawczyk psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, trener. https://diada.eu/lekarz/mgr-anna-sobota-krawczyk/

mgr Agnieszka Pacyga – Łebek pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, trener. http://dziarskowchmury.pl/o-mnie/

Jak się zarejestrować: Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: agnieszka.pacyga.lebek@gmail.com, w tytule: trening interpersonalny.

Prosimy by w miarę możliwości podczas zgłoszenia określić swoje oczekiwania wobec treningu oraz napisać kilka słów o dotychczasowym doświadczeniu szkoleniowym w zakresie komunikacji, asertywności oraz treningu interpersonalnego oraz prosimy o podania danych osobowych do certyfikatu oraz faktur.

mail: agnieszka.pacyga.lebek@gmail.com.

Po rejestracji otrzymasz potwierdzenie udziału, dalsze informacje organizacyjne oraz numer konta bankowego do dokonania przelewu rezerwacyjnego w wysokości 200 zł.

Zapraszamy do udziału w naszym treningu!

Dodaj komentarz