mgr Agnieszka Pacyga – Łebek – o mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Pedagogika oraz dyplomowanym  psychoterapeutą psychodynamicznym  i dyplomowanym socjoterapeutą oraz trenerem komunikacji interpersonalnej.

Od 2006 r. towarzyszę ludziom w procesie emocjonalnego dojrzewania, pokonywania sytuacji kryzysowych, odnajdowania własnych  dojrzałych sposobów radzenia sobie z życiowymi perypetiami.

Moją pierwszą zawodową ścieżką była pedagogika i  praca socjalna. Jako pedagog i pracownik socjalny brałam udział w bardzo ciekawych projektach na rzecz osób najbardziej doświadczonych przez los. Motywując się chęcią zmiany losu osób, z którymi pracowałam zainteresowałam się psychoterapią, wierzyłam w to, że leczenie psychoterapeutyczne mogłoby pomóc osobom z tzw. patologicznych środowisk nie powielać wzorców wyniesionych z domu.  Od 2010r. pracuje jako psychoterapeutka psychodynamiczna. Zajmuję się leczeniem zaburzeń nerwicowych, depresji oraz zaburzeń osobowości. Konsultuję rodziców ws. trudności wychowawczych oraz dzieci wykazujące zaburzenia zachowania. Swoją pracę poddaje superwizji w Śląskim Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej.

WYKSZTAŁCENIE:

  • Uniwersytet Śląski  studia licencjackie na kierunku Pedagogika – praca socjalna
  •  Uniwersytet Jagielloński studnia magisterskie  na kierunku Pedagogika społeczna.
  •  4 – letnie intensywne i całościowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne na kierunku Psychoterapia Psychodynamiczna
  • 2 – letnie pełne szkolenie z zakresu socjoterapii oraz treningu interpersonalnego prowadzony  w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.
  • Roczne szkolenie z zakresu Coachingu.

Wymienione szkolenia  obejmowały oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, superwizje,  przebycie własnej psychoterapii oraz staż zawodowy.

Doświadczenie zawodowe psychoterapia

Pracowałam w zawodzie psychoterapeuty oraz trenera komunikacji interpersonalnej  na terenie Polski oraz w Niemczech. Pracowałam   w  Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „ Feniks” w Gliwicach na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych,  oraz na Dziennym Oddziele Leczenia Nerwic , gdzie współprowadziłam psychoterapię psychoterapię indywidualną oraz  3 grupy psychoterapeutyczne:

grupę psychoterapeutyczną dla osób po 60r. ż,

grupę ambulatoryjną długoterminową,

grupę psychoterapeutyczną krótkoterminową.

Kolejnym miejscem z którym byłam związana zawodowo  był Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach , gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par; a także, gdzie miałam  przyjemność współprowadzenia warsztatów dla rodziców spodziewających się dziecka ” Bliżej dziecka , bliżej siebie”.

Prowadziłam psychoterapię indywidualną w Monachium przy międzynarodowym Ośrodku działającym na rzecz migrantów  – Donna Mobile.

Doświadczenie zawodowe pedagogika, praca socjalna, streetworking.

Drugim obszarem mojej działalności zawodowej jest pedagogika i praca socjalna. Jako pracownik socjalny  pracowałam  w Mysłowickim hospicjum stacjonarnym  dla osób dorosłych oraz dla dzieci , gdzie  wspierałam osoby chore na nowotwór oraz ich rodziny.

Na terenie Niemiec prowadziłam grupy rozwojowe dla dzieci.

Posiadam doświadczenie pracy środowiskowej, streetworkingu.  Udzielałam  wsparcia psychospołecznego resocjalizowanym prostytutkom oraz ofiarom handlu ludźmi oraz przemocy domowej. Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, dzieci ulicy.

Doświadczenie zawodowe treningi warsztaty

Prowadziłam warsztaty , grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową oraz  dla osób nieradzących sobie z agresją. Środowiskowe doświadczenie  zawodowe zdobywałam głównie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, poprzez pracę  środowiskową z rodzinami z problemem uzależnienia, bezradności opiekuńczo – wychowawczej, bezrobocia, przemocy udzielając wsparcia psychospołecznego oraz interwencji kryzysowej .

Moja działalność na terenie Niemiec polegała na  prowadzeniu wsparcia psychoterapeutycznego dla  migrantów  oraz założenie i  prowadzenie 3 długoterminowych ( ok. 2 – 3 lata)  grup rozwoju osobistego dla kobiet oraz grup edukacyjno – szkoleniowych  dla matek, prowadziłam również grupy zabawowe dla dzieci oraz edukowałam dzieci dwujęzyczne w zakresie nauki  języka polskiego  w szkole Przedmiotów Ojczystych w Monachium.

Oferuję:

psychoterapia:

pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju, depresje, nerwice, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe

konsultacje dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych

warsztaty, treningi, wykłady

z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, komunikacja bez przemocy, trening radzenia sobie ze złością,

( firmy szkoleniowe  zainteresowane współpracą ze mną zapraszam do kontaktu poprzez formularz http://dziarskowchmury.pl/kontakt/)

szkolenia indywidualne:

– z zakresu komunikacji interpersonalnej

Gliwice, Rydygiera 27/5

e-mail: agnieszka.pacyga.lebek@gmail.com

Osoby/ firmy zainteresowane współpracą ze mną proszę o kontakt: