O mnie

Jestem dyplomowanym  psychoterapeutą i socjoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym, związana jestem  z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie korzystam z regularnych superwizji.

Ukończyłam Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Jagielloński na kierunku Pedagogika – praca socjalna oraz Pedagogika społeczna. Ukończyłam  również 4 – letni kurs respektowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne na kierunku Psychoterapia Psychodynamiczna oraz 2 – letni kurs socjoterapii oraz treningu interpersonalnego prowadzony  w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracowałam   w  Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „ Feniks” w Gliwicach na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych,  oraz na Dziennym Oddziele Leczenia Nerwic , gdzie współprowadziłam grupę psychoterapeutyczną dla osób po 60r. ż, grupę ambulatoryjną długoterminową, grupę psychoterapeutyczną krótkoterminową wraz z psychodramą oraz psychoterapię indywidualną.

Kolejnym miejscem z którym byłam związana zawodowo  był Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach , gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par; a także, gdzie miałam  przyjemność założenia i współprowadzenia szkoły rodzenia ” Bliżej dziecka , bliżej siebie”.

Pracowałam również w Mysłowickim hospicjum stacjonarnym  dla osób dorosłych oraz dla dzieci , gdzie  wspierałam osoby chore na nowotwór oraz ich rodziny.

Posiadam doświadczenie pracy środowiskowej , streetworkingu . Udzielałam  wsparcia psychospołecznego resocjalizowanym prostytutkom oraz ofiarom handlu ludźmi oraz przemocy domowej. Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, dzieci ulicy.

Prowadziłam warsztaty , grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową oraz  dla osób nieradzących sobie z agresją. Środowiskowe doświadczenie  zawodowe zdobywałam głównie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, poprzez pracę  środowiskową z rodzinami z problemem uzależnienia, bezradności opiekuńczo – wychowawczej, bezrobocia, przemocy udzielając wsparcia psychospołecznego oraz interwencji kryzysowej .

 

Oferuję:

pomoc dla osób doświadczających trudności w relacjach

pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju, depresje, nerwice

pomoc osobom doświadczającym lęku

pomoc osobom , które nie rozumieją lub nie radzą sobie z emocjami

pomoc i wsparcie w chorobie

pomoc dla rodzin i par w kryzysie

zaburzenia odżywiania

psychoterapię indywidualna dla młodzieży

pomoc dla par i rodzin w kryzysie

warsztaty rozwoju osobistego

Kontakt :

Monachium, Niemcy.

Donna Mobile , Holzapfelstr. 1

e-mail: pacygalebek@tlen.pl

tel: 01742955881