mgr Agnieszka Pacyga – Łebek – o mnie

mgr Agnieszka Pacyga – Łebek

 

Jestem dyplomowanym  psychoterapeutą i socjoterapeutą oraz trenerem komunikacji interpersonalnej pracującym w nurcie psychodynamicznym, związana jestem  z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie korzystam z regularnych superwizji.

Ukończyłam Uniwersytet Śląski na kierunku Pedagogika – praca socjalna  oraz Uniwersytet Jagielloński na kierunku Pedagogika społeczna. Ukończyłam również    4 letnie intensywne i całościowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne na kierunku Psychoterapia Psychodynamiczna  oraz 2 letnie pełne szkolenie z zakresu socjoterapii oraz treningu interpersonalnego prowadzony  w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wymienione szkolenia  obejmowały oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej, superwizje,  przebycie własnej psychoterapii oraz staż zawodowy.

Doświadczenie zawodowe psychoterapia

Posiadam ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe. Pracowałam w zawodzie psychoterapeuty oraz trenera komunikacji interpersonalnej  na terenie Polski oraz w Niemczech. Pracowałam   w  Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „ Feniks” w Gliwicach na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych,  oraz na Dziennym Oddziele Leczenia Nerwic , gdzie współprowadziłam psychoterapię psychoterapię indywidualną oraz  3 grupy psychoterapeutyczne:

grupę psychoterapeutyczną dla osób po 60r. ż,

grupę ambulatoryjną długoterminową,

grupę psychoterapeutyczną krótkoterminową.

Kolejnym miejscem z którym byłam związana zawodowo  był Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach , gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par; a także, gdzie miałam  przyjemność współprowadzenia warsztatów dla rodziców spodziewających się dziecka ” Bliżej dziecka , bliżej siebie”.

Doświadczenie zawodowe praca socjalna, streetworking.

Drugim obszarem mojej działalności zawodowej jest praca socjalna. Jako pracownik socjalny  pracowałam  w Mysłowickim hospicjum stacjonarnym  dla osób dorosłych oraz dla dzieci , gdzie  wspierałam osoby chore na nowotwór oraz ich rodziny.

Posiadam doświadczenie pracy środowiskowej, streetworkingu.  Udzielałam  wsparcia psychospołecznego resocjalizowanym prostytutkom oraz ofiarom handlu ludźmi oraz przemocy domowej. Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, dzieci ulicy.

Doświadczenie zawodowe treningi warsztaty

Prowadziłam warsztaty , grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową oraz  dla osób nieradzących sobie z agresją. Środowiskowe doświadczenie  zawodowe zdobywałam głównie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, poprzez pracę  środowiskową z rodzinami z problemem uzależnienia, bezradności opiekuńczo – wychowawczej, bezrobocia, przemocy udzielając wsparcia psychospołecznego oraz interwencji kryzysowej .

Moja działalność na terenie Niemiec polegała na  prowadzeniu wsparcia psychoterapeutycznego dla  migrantów  oraz założenie i  prowadzenie 3 długoterminowych ( ok. 2 – 3 lata)  grup rozwoju osobistego dla kobiet oraz grup edukacyjno – szkoleniowych  dla matek, prowadziłam również grupy zabawowe dla dzieci oraz edukowałam dzieci dwujęzyczne w zakresie nauki  języka polskiego  w szkole Przedmiotów Ojczystych w Monachium.

 

Oferuję:

psychoterapia:

pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju, depresje, nerwice, zaburzenia osobowości

pomoc osobom doświadczającym lęku

pomoc osobom , które nie rozumieją lub nie radzą sobie z emocjami

pomoc i wsparcie w chorobie

pomoc dla rodzin i par w kryzysie

warsztaty, treningi, wykłady

z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej

( firmy szkoleniowe  zainteresowane współpracą ze mną zapraszam do kontaktu poprzez formularz http://dziarskowchmury.pl/kontakt/)

szkolenia indywidualne:

– z zakresu komunikacji interpersonalnej

 

Kontakt :

Monachium, Niemcy.

Donna Mobile , Holzapfelstr. 1

Kontakt

od września 2018r. Gliwice

e-mail: agnieszka.pacyga.lebek@gmail.com

tel: 01742955881