Wczesne interwencje psychoterapeutyczne w relacji dziecko – rodzic

Wczesne interwencje psychoterapeutyczne w przypadku niemowląt i małych dzieci nie są jeszcze działaniami popularnymi w Polsce. Mało który rodzic zastanawia się nad ewentualnym psychologicznym źródłem takich objawów jak problemy ze snu, kamieniem, wypróżnianiem się u niemowlęcia. Wczesne interwencje są skuteczną metodą pomocy matce i dziecku we wzajemnym dostrojeniu się. Uważamy, że adekwatne odzwierciedlanie i kontenerowanie stanów emocjonalnych dziecka przez matkę, jest kluczowym elementem prawidłowego rozwoju dziecka i źródłem spokojnego, matkowania u kobiet. Częstym źródłem napięć u młodych rodziców są konkretne objawy psychosomatyczne dziecka jak nadmierna płaczliwość, odmowa pokarmu, lęki separacyjne, problemy z wypróżnianiem, bóle brzucha, częste infekcje, problemy skórne. Jeśli objawy te nie mają uzasadnienia medycznego, warto zastanowić się nad zrozumieniem objawów pod kątem psychologicznym.

Wczesna interwencja jest zalecana również w przypadku przeżycia traumatycznego porodu przez matkę, wcześniejszych poronień, ciąży długo oczekiwanej w związku z czasową bezpłodnością.

Również w przypadku adopcji dziecka wczesna interwencja psychoterapeutyczna jest pomocną metodą we wzajemnym dostrojeniu się dziecka i rodziców. Kontenerowania uczuć adoptowanego niemowlęcia, mającego za sobą wczesną utratę obiektu rodzicielskiego oraz często zaburzone poczucie bezpieczeństwa może być bardzo trudnym przeżyciem dla rodziców.

Celem psychoterapeutów zorientowanych na psychoterapię okołoporodową jest popularyzacja takiej formy pomocy wśród młodych rodziców i specjalistów. Wierzymy, że wczesna interwencja psychoterapeutyczna, kieruje uwagę rodziców na rozumienie swojego dziecka, poszerzenie świadomości, zrozumienie relacji.

Selma Fraiberg,amerykańska psychoanalityczka, która jako pierwsza zdefiniowała psychoterapię niemowlę-rodzice podkreślała, że pomimo faktu, że dzieci wnoszą własne trudności do relacji, to ich indywidualna
psychopatologia nie istnieje. Dlatego, najskuteczniejszym sposobem interwencji w przypadku objawów małego dziecka, jest przyjrzenie się relacji rodzic – dziecko jednocześnie.

Wczesne interwencje psychoterapeutyczne to pomoc krótkoterminowa obejmują zwykle 1- 5 spotkań, po 60-90 minut. Uwagą i opieką psychoterapeuty objęte jest zarówno dziecko, jak i matka lub para rodziców.

Konsultacja odbywa się w obecności dziecka, psychoterapeuta skupia się na zabawie z dzieckiem i rozmowie z rodzicami. Psychoterapeuta nie udziela rad rodzicom lecz wraz z nimi poszukuje znaczenia, rozumienia dziecka oraz rodzica.

Celem leczenia staje się identyfikacja tego, co w konkretnych rodzinach/ diadach wywołuje konflikt i trudności. Rodzic zyskuje lepszy wgląd i świadome rozumienie potrzeb dziecka, co nie pozostaje bez echa na rozwój jego dziecka.

zapraszam na konsultacje:

Agnieszka Pacyga – Łebek Gliwice – Jasna 31b/219 lub Zwycięstwa 31 Ośrodek Terapii Rodzin i Par

Dodaj komentarz