Psychoterapia grupowa – społeczny mikrokosmos

Psychoterapia grupowa niewątpliwie pomaga pacjentom, przekonująca liczba badań naukowych pokazuje jednoznacznie, że jest to skuteczna forma terapii. Jest równie skuteczna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją, wtedy kiedy uczenie się o relacjach społecznych jest ważnym celem leczenia. Terapia grupowa umożliwia:

  • otrzymanie i udzielenie wsparcia i informacji zwrotnych
  • poprawę relacji interpersonalnych i komunikacji
  • eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi
  • bezpośrednie wypowiadanie sie o uczuciach
  • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
  • uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu swojej osoby i wyższej samooceny
  • przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia

Grupa terapeutyczna nie jest miejscem nawiązywania przyjaźni – to społeczny mikrokosmos, w którym możesz nabyć umiejętność budowania bliskich relacji z ludźmi poza grupą. To, że grupa jest społecznym mikrokosmosem oznacza, że problemy jakie napotykasz w swoim życiu społecznym, pojawią się również w twoich relacjach wewnątrz grupy. Na grupie możesz otwarcie rozmawiać o tych trudnościach, oczekiwać informacji zwrotnych na swój temat. Możesz zobaczyć co Ci pomaga, a co przeszkadza w byciu z innymi. Wiedzę te możesz przenieść na relacje poza grupą by budować zdrowe relacje z innymi.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w grupie terapeutycznej na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic w Rybniku ramach NFZ zapraszam na kwalifikacje. https://www.poradniarybnik.pl/kontakt/

Dodaj komentarz