Zasady psychoterapii na czas epidemii wirusa SARS-CoV-2 #zostańwdomu

Drodzy pacjenci,

W sytuacji epidemii wirusa SARS – CoV-2 wiemy jak ważne jest pozostanie w domu. Decydujemy się pozostać w domu, po to, by

– nie zarazić się koronawirusem,

-by spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, dzięki czemu więcej zakażonych osób będzie mogło uzyskać stosowną pomoc,

-by w ten sposób solidaryzować się z lekarzami i pielęgniarkami, którzy walczą na pierwszej linii frontu.


W obecnej sytuacji podjęłam decyzję o całkowitym przejściu na pracę on- line, aż do odwołania. Na szczęście dla większości moich pacjentów jest to możliwe, dzięki czemu kontynuujemy psychoterapię on-line.

Większość moich kolegów i koleżanek psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów zrobiło to samo. Do czasu wybuchu epidemii nie korzystałam w takiej formy kontaktu z pacjentami poza superwizją w okresie, kiedy mieszkałam za granicą oraz wyjątkowymi sytuacjami życiowymi moich pacjentów, kiedy inna forma kontaktu była niemożliwa.

Od połowy marca 2020 pracuję tylko on-line z pacjentami dorosłymi, młodzieżą, a nawet ze starszymi dziećmi. Ciekawa jestem Państwa refleksji na temat takiej formy leczenia po tym trudnym czasie. Póki co…

Pracujemy z domu, by mieć pewność, że podróż do gabinetu nie narazi nikogo na zarażenie się wirusem w ramach akcji:

#Zostańwdomu.

Zasady kontaktu on line:

  1. Pracuję poprzez komunikatory Skype lub Whatsapp.
  2. Ważne jest zadbanie o dostęp do internetu i transfer, który jest wystarczająco silny, aby utrzymać dobre połączenie on-line.
  3. Bardzo ważne jest zapewnienie sobie dobrych, intymnych warunków do rozmowy, dobrej atmosfery zbliżonej do tej jaką znamy z gabinetu: osobne pomieszczenie, pewność, że nikt nie zakłóci spotkania, pewność, że nikt nie słyszy rozmowy.
  4. Proszę upewnić się czy otwarty jest tylko komunikator, na którym prowadzona jest sesja by inne powiadomienia nie rozpraszały pacjenta podczas rozmowy.
  5. Można spróbować ustawić kamerę w taki sposób, by terapeuta widział pacjenta w sposób zbliżony to warunków w gabinecie.
  6. Godzina odbywania sesji oraz długość trwania sesji pozostaje bez zmian.
  7. Wszystkie inne zasady omówione z pacjentem podczas zawierania kontraktu terapeutycznego takie jak zasady odwoływania sesji, wysokość honorarium, wystawianie faktur nie ulegają zmianie.
  8. Zasady postępowania w przypadku myśli samobójczych oraz samookaleczeń pozostają bez zmian : pacjent kontaktuje się z osobą z otoczenia zgłaszając myśli samobójcze, pacjent udaje się do lekarza pierwszego kontaktu bądź psychiatry.
  9. Dodatkową kwestią bezpieczeństwa w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka jest posiadanie osoby z otoczenia do kontaktu w nagłych wypadkach i poznanie miejsca, z którego pacjent dzwoni. W nagłych wypadkach muszę wiedzieć, kogo aktywować i gdzie wysłać pogotowie ratunkowe.
  10. W przypadku psychoterapii dziecka, rodzic jest współodpowiedzialny za stworzenie dobrych warunków do pracy. Bardzo dobrej współpracy rodzica z terapeutą w zapewnieniu dziecku czasu, miejsca, dostępu do przyborów plastycznych, odosobnionego pokoju jest podstawą prowadzenie psychoterapii on line.


Dodaj komentarz