Tag: zaburzenia somatomorficzne

Wpisy

Zaburzenia somatomorficzne

Zaburzenia somatomorficzne polegają na tym , że osoby nimi dotknięte odczuwają objawy sugerujące istnienie somatycznych problemów medycznych, choć nie ma żadnych organicznych   podstaw uzasadniających występowania takich problemów. Wśród zaburzeń somatomorficznych wyróżniamy : zaburzenia somatyzacyjne hipochondrieContinue reading