Tag: kępiński

„W nerwicy, której charakterystyczną cechą jest nuda, chory znajduje się w potrzasku między lękiem przed życiem a lękiem przed śmiercią.”

A. Kępiński

„Nig­dy człowiek nie wy­ras­ta na ty­le ze swoich lat dziecięcych, by nie szu­kał w swym otocze­niu społecznym opar­cia i życzliwości. ”

A. Kępiński

„Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie.”

A. Kępiński

© 2017 Dziarsko w chmury

Theme by Anders NorenUp ↑