Oferta

 1. Psychoterapia psychodynamiczna osób dorosłych w Gliwicach
 • zaburzenia osobowości (min. borderline, narcystyczne, histrioniczne)
 • zaburzenia depresyjne, lękowe
 • trudności w relacjach z innymi

Podejście psychodynamiczne jest stanowiskiem teoretyczno-terapeutycznym, w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Bazą teoretyczną psychoterapii psychodynamicznej jest psychoanaliza i odkrycia jej autora Z. Freuda, ale zarazem późniejsze osiągnięcia i założenia przedstawicieli teorii relacji z obiektem (m.in. M. Klein), psychologii ego czy psychologii self H. Kohuta.

Warto podkreślić, że myślenie psychodynamiczne jest z założenia otwarte na wszelkiego rodzaju nowości z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii, płynnie integrując najważniejsze z nich w swoich ramach.

W ostatnich latach opublikowano bardzo dużo wiarygodnych wyników badań klinicznych potwierdzających, że terapia psychodynamiczna jest skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości). Dane te równocześnie wskazują, że omawiana metoda w optymalnych warunkach może zapewniać trwałą zmianę samopoczucia i funkcjonowania pacjenta. Wśród przeciwwskazań do takiego leczenia wymienia się: obecność aktywnego epizodu psychotycznego oraz czynne uzależnienie.

Przebieg spotkania:

Pierwsze 3  spotkania mają charakter diagnostyczny, pacjent wraz z terapeutą ustalają obszary do pracy, cele pracy. Na trzecim spotkaniu ustala się  kontrakt terapeutyczny, który określa warunki pracy, wzajemne zobowiązania, czas oraz miejsce pracy służy to stworzeniu bezpiecznych warunków do prowadzenia psychoterapii.

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, w przypadku zaburzeń osobowości 2 razy w tygodniu.

Koszt : 100 zł za sesje

Miejsce: Rydygiera 27/5 Gliwice

Kiedy : środy do ustalenia

2. Wsparcie okołoporodowe w Gliwicach

Okres ciąży to szczególny czas, powszechnie kojarzy się z okresem szczęścia i radości. Jest to jednak też czas gwałtownych zmian, sprzecznych często trudnych do rozpoznania myśli i uczuć. W codziennym życiu nie zawsze umiemy, czasami nie mamy z kim  porozmawiać o swoich uczuciach wprost, bez upiększania ich, bez wypierania. Odnalezienie  swoich uczuć, nazwanie i wypowiedzenie ich, pomaga stawić czoła swoim lękom i bardziej świadomie wkroczyć w nowy etap w życiu.

Wsparcie lub psychoterapia w okresie ciąży, może być przydatna w przypadku:
–  nieustający niepokoju o nienarodzone dziecko, mimo prawidłowego przebiegu ciąży,
–  negatywnych wyobrażeń na temat sprawdzenia się w roli rodziców,
– paraliżującego lęku na myśl o porodzie,
– gdy u  przyszłej matki pojawiają się nagłe trudne do opanowania zmiany nastroju, depresja                                                                             – realnej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka lub matki w okresie ciąży.

w okres poporodowym, kiedy:

– poród wiąże się z przykrymi wspomnieniami, które wpływają negatywnie na codzienne funkcjonowanie oraz na relacje z dzieckiem,
– poród był trudnym, traumatycznym doświadczeniem (komplikacje okołoporodowe, przedwczesny poród, poronienie lub przedwczesna śmierć dziecka)                                                                                                                                                                                                          – występuje duża złość lub  frustracja  w relacji z dzieckiem – dziecko  ma kolkę, odrzuca pokarm, nie śpi.
– u matki, u ojca lub u obojga rodziców pojawiają się trudności: w odnalezieniem się w nowych rolach, w realizacji nowych zadań związanych z macierzyństwem, ojcostwem, w rozumieniu potrzeb swojego dziecka, radzenie sobie z płaczem dziecka, zaspokajaniu swoich i dziecka potrzeb, czy w opiekowaniu się swoim dzieckiem)
– pojawiają się nagłe trudne do opanowania zmiany nastroju
– symptomy depresji poporodowej matka nie potrafi lub jest jej bardzo trudno realizować swoje obowiązki, nic jej nie cieszy, brakuje jej energii, ma negatywne myśli, problemy z koncentracją i snem, jest stale przygnębiona.

Wsparcie obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań w zależności od potrzeb.

Miejsce: Wtorki od 8 – 13  po uprzedniej  rejestracji, Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach ul Zwycięstwa 31 w oficynie.

Istnieje możliwość dojazdu do miejsca zamieszkanie, jeśli kobieta z uwagi na stan zdrowia/ zagrożenie ciąży nie jest w stanie wyjść z domu.

Koszt: 100 zł / plus ewentualne koszty dojazdu.

3. Konsultacje dla rodziców w Gliwicach

Konsultacje skierowane są dla rodziców, którzy są zaniepokojeni zachowaniem dziecka, mają wątpliwości w zakresie stosowanych metod wychowawczych, mają wątpliwości czy prezentowane zachowanie jest związane z rozwojem dziecka czy też odbiega od normy.

koszt: 100 – 150 zł w zależności od długości trwania spotkania 50 min – 1, 5 godziny

Kiedy:

wtorki : Ośrodek Terapii Rodzin i Par w Gliwicach ul Zwycięstwa 31 w oficynie.

środy : Rydygiera 27/5 Gliwice

 

4. Psychoterapia psychodynamiczna dzieci 

Zwykle zaburzenia zachowania u dzieci wynikają z nierozumienia ich potrzeb przez rodziców. Jeżeli tylko mogę, staram się oddziaływać na system rodziców poprzez edukacje lub  psychoterapię. Najczęściej edukacja rodziców przekłada się na zmianę zachowania u dziecka. Gdy jednak z różnych przyczyn psychoterapia lub edukacja rodziców jest niemożliwa, do terapii zapraszane jest dziecko. Psychoterapia odbywa się poprzez zabawę, plastykoterapię, bajkoterapię.

Wskazania:

 • zaburzenia lękowe, tiki, trudności w nauce, unikanie szkoły, apatia, doświadczenie dużej straty, porzucenie przez jednego z rodziców, przeżycie traumy.

Koszt: 80 – 100zł sesja

W przypadku trudnej sytuacji finansowej, a konieczności podjęcia terapii przez dziecko możliwe jest ustalenie stawki w miarę możliwości finansowych rodziców.

Miejsce  : Rydygiera 27/5 Gliwice

Kiedy: środy

5. Interwencje psychoterapeutyczne w rodzinach z dziećmi do 5 roku życia.

Krótkoterminowa ( do 5 spotkań)  pomoc rodzicom dzieci do 5 roku życia, podczas której koncentrujemy się na rozwiązaniu, zrozumieniu zgłaszanej trudności. Konsultacje mogą być przydatne w przypadku:

 • trudności z karmieniem
 • zaburzeń snu
 • lęków separacyjnych
 • nadpobudliwości
 • napadów wściekłości
 • zachowań obsesyjnych
 • opóźnień rozwojowych

Konsultacje odbywają się z rodzicami i dzieckiem.