Czas

” Czas obecny i czas przeszły,
Oba są obecne w czasie przyszłym,
A czas przyszły zawiera się w przeszłym.”

T. S. Eliot

Dodaj komentarz